GOF Boats & Appartments - Mali Lošinj

  •  
  •  
  •  

Vijesti

Upozorenje za brodice

Lučka kapetanija u Rijeci, na osnovi odredaba Pravilnika, o održavanju reda u lukama i pristanistima, te ostalim djelovima, obalnog mora i unutrasnjim plovnim putovima izdaje slijedece

UPOZORENJE

1. Prije upotrebe čamca svake vrste, vlasnik treba pribaviti DOZVOLU. U tu svrhu mora prijaviti upotrebu čamaca najbližoj Lučkoj kapetaniji ili ispostavi. Upotreba bez dozvole kažnjava se po važećim propisima.

2. Zabranjeno je u luci kupati se, glisirati, vući ili učiti skijanje na vodi, kao i sunčanje na operativnim obalama u lukama.

3. Plovni objekti prigodom plovidbe kroz tjesnace, kanale, pored nezastićene obale i mjesta gdje se izvode obalni ili podvodni radovi, dužni su ploviti takvom brzinom da valovi izazvani njihovom plovidbom ne ugrožavaju kupače, obale ili druge sudionike u pomorskom saobraćaju.

4. Brdovi, motorni čamci i jedrilice, prilikom plovidbe obalnim morem, ne smiju se približavati obali i to:

  • Brodovi koji obavljaju javni promet na udaljenost manju od 300 m.
  • Brodovi za sport i zabavu na udaljenost manju od 200 metara.
  • Motorni čamci i jedrilice na udaljenost manju od 50 metara.

Čamci na vesla mogu ploviti obalnim morem na udaljenosti manjoj od 50 m od obale.
U vodenom prostoru pored kupališta čamci (izuzev glisera) moraju ploviti na uda¬ljenosti većoj od 50 metara od ograde uređenog kupališta, odnosno 150 m od obale prirodnog kupalista.
Gliseri mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i na područjima na kojima nije zabranjno glisiranje.

5. Skijaši na vodi mogu učiti skijati samo na područjima koja su za to određena.
Zabranjeno je kupačima plivati van ogradenog prostora uredenog kupališta i na udajenosti.većoj od 100 metara od obale prirodnog kupališta.
Iznimno kupači mogu plivati na udaljenosti većoj od 100 m od obale u vodenom prostoru prirodnog kupalista koje po svojoj konfiguraciji onemogućuje plovidbu (plićaci, sprudovi, hridi, grebeni i slično).

6. Osobe koje obavljaju podvodni ribolov ili nku drugu aktivnost pod vodom, moraju za vrijeme ronjenja po vodenoj površini za sobom povlačiti žuti ili narandžasti balon čiji promjer ne smije biti manji od 30 cm.

7. Povreda odredbi ovog izvoda povlači za sobom odgovornost po članu 54, 59, 61, 62, 63. i 64. Pravilnika o održavanju reda u lukama i pristaništima te na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putovima (“Narodne novine” broj 23/75).